inschrijven

Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken
Bankrekening: IberCaja: IBAN ES05 2085 8192 4103 3016 5614
BIC Code:CAZRES2Z

Lidmaatschap per individueel lid € 50 per jaar
Tijdelijk lidmaatschap (maximaal 3 maanden) € 12,50 per maand.

Er zijn velden die verplicht ingevuld moeten worden. De andere velden zijn facultatief in te vullen, maar is aan te raden ingeval van calamiteiten.

    Mevr en DhrMevrDhr