Home

Reisadvies Spanje Covid-19Ambassade nieuws 

Nieuw op de website:
Nieuwsbrief september 2021

Mededeling!!!!!!

Beste Leden, Langs deze weg wil ik U namens het bestuur op de volgende veranderingen attent maken; Vanaf nu zal de Casa alleen nog geopend zijn op de Woensdag (de vrijdag inloop vervalt). Gedurende de maand Augustus zullen er geen activiteiten zijn van de hobby club en de spelletjes avond (klaverjassen, skip bo en biljart). Deze zullen pas weer in September worden opgestart. De picknick die gepland was voor augustus zal niet doorgaan naar aanleiding van de geldende regels en de warmte die verwacht wordt. Verder het verzoek van de bibliotheek om GEEN oude boeken meer in te leveren. Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Extra maatregelen: Helaas zijn de corona regels weer iets strenger geworden en kunnen wij niet meer als vereniging functioneren maar alleen nog doordraaien onder onze bar licentie. Dit heeft voor de vrije inloop op woensdag niet veel invloed maar voor de rokers onder u wel. Het is daarom vanaf vandaag niet meer toegestaan om op het terras te roken en deze regel geld tot 06.09.2021. Op deze datum zal ook bekend worden of de regels veranderd worden of niet. Wij als bestuur van de NTV kunnen hier verder niets aan doen en hopen dat deze situatie na 6 september verbeterd. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de NTV

Ondanks alles toch graag tot ziens op een van onze inloopdagen.

 Namens het NTV Bestuur.