Het niet doorgaan van de ALV d.d. 27 februari 2021

Beste NTV Leden,

Sorry, maar helaas, dit verlate bericht nu pas door komt, dat de Algemene Leden Vergadering van 27 maart, deze kan helaas geen doorgang vinden.

Wij hebben zo lang mogelijk gewacht met deze mededeling i.v.m. dat er nog tussentijds misschien nieuwe regels of andere regels van Communidad Valencia zouden komen.

De regel is dat; indien na afloop van de alarmstatus, er binnen 1 maand alsnog de ALV moet worden gehouden. Dit betekent, als er op 9 mei een einde alarmstatus komt, zoals nu is voorzien, dan hebben wij tot 9 juni de tijd om de ALV te houden.

Nogmaals duizendmaal excuus, we zullen het in de toekomst zeker anders doen.

Indien er NTV leden zijn, die de financiële stukken over 2020 wensen te ontvangen, kunt u een Email met dat verzoek voor de financiële stukken over 2020 sturen naar info@ntvdenia.com.

Helaas hebben wij niet van alle NTV Leden een Email adres, indien u iemand weet die geen Email adres aan het secretariaat heeft doorgeven, zou u dan zo vriendelijk kunnen zijn om de inhoud van deze Email aan hen door te geven.

Met vriendelijke groeten,

Het NTV Bestuur