Aspirant lid

Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken
Bankrekening: IberCaja: IBAN ES05 2085 8192 4103 3016 5614
BIC Code:CAZRES2Z

Lidmaatschap per individueel lid € 60 per jaar
Tijdelijk lidmaatschap (maximaal 3 maanden) € 15,00 per maand.

Graag een email met uw gegevens via email naar de secretaris@ntvdenia.com 

Als uw inschrijving goed is ontvangen krijgt u automatisch bericht via uw ingevulde emailadres.
Uw lidmaatschap gaat in nadat uw bijdrage voor het lidmaatschap op onze bankrekening is bijgeschreven.