Het niet doorgaan van de ALV d.d. 27 februari 2021

Beste leden,
Aangezien de COVID19 maatregelen voor de Comunidad Valencia in ieder geval tot 1 maart zullen gelden, hebben wij moeten besluiten om de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) uit te stellen tot 27 maart 2021.
Conform de statuten, artikel 12, zijn wij verplicht de AV te houden in het eerste trimester van elk jaar.
In de Nieuwsbrief van februari hebben wij u de agenda al doen toekomen en daarin dient de datum vervangen te worden door 27 maart 2021.
Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden, waarvan er nu 6 zijn ingevuld. In verband met het aftreden van een huidig bestuurslid zijn wij op zoek naar kandidaten die zich voor de vereniging willen inzetten en die de 2 vacatures voor een bestuursfunctie zouden willen invullen.

Ter informatie hierbij de huidige bestuursleden:
Annelies Akkerman             niet aftredend
Annemieke  Maas                 verkiesbaar
Henriëtte van Ampting          verkiesbaar
Willem     Pakvis               verkiesbaar
Leo        Langeveld            verkiesbaar
Ad         de Waal              aftredend

Mochten er nog wijzigingen voordoen in de Corona maatregelen dan wordt u via e-mail door ons op de hoogte gehouden.

 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur NTV Dénia